GDPR

Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö 24.5.2018

Vaara Sport / T.Vinkka Oy asiakas- ja markkinointirekisteri / Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Vaara Sport
Puhelinnumero: 044-309 8500
Postiosoite: Opintie 3, 93400 Taivalkoski

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Tuija Vinkka
Sähköposti: tuija(at)vaarasport.fi

Rekisterin nimi
Vaara Sport:n markkinointi-, sähköposti-, asiakas-, tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Vaara Sport:n markkinointi- ja asiakasviestintään. Täyttäessään verkkosivuillamme olevan lomakkeen, käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Markkinointirekisteri voi pitää sisällään myös henkilötietoja perustuen asiakassuhteeseen.

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on markkinointiviestintä sähköpostitse sekä markkinointi sosiaalisen median kanavissa. Sähköpostimarkkinointia toteutetaan erillisellä sähköpostijärjestelmällä ja tässä tapauksessa myös sähköpostirekisteri sijaitsee ulkoisella palvelimella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot ja kiinnostuksen kohteet.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.

Evästeiden kerääminen

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa mm. uudelleenmarkkinoinnissa sekä verkkosivuston vierailijoille näytettävässä sisällössä. Lisäksi keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja YouTube)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä käyttää sähköisen uutiskirjeen osalta toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella.  Sähköisen uutiskirjeen käytettävän järjestelmän, MailChimp (USA), palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella täyttämällä henkilötietonsa lomakkeen kautta ja/tai tilaamalla verkkosivuilla tarjolla olevan oppaan tai tilaamalla uutiskirjeen. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja, eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Tätä varten on jokaisen sähköisen markkinointikirjeen lopussa linkki ”en halua jatkossa saada viestintäänne” tai muu vastaava peruutuslinkki, josta vastaanottaja voi poistaa oman osoitteen rekisteristä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä, jonka suojaukseen liittyvät periaatteet ovat saatavilla osoitteessa http://mailchimp.com/legal/. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti sähköpostiviestintään sekä heillä on oikeus käsitellä Vaara Sport:n asiakastietoja ja pääsy sähköpostijärjestelmään. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.  Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.